Follow us

Podcast: La Mare de la Ciència

Desxifrar la metàstasi amb en Toni Celià Terrassa

La metàstasi és responsable del 90% de les morts per càncer. Però totes les cèl·lules d’un tumor, son capaces de formar una metàstasi?

En aquest episodi, en Toni explica quines són les característiques de les cèl·lules metastàtiques i els tractaments que estan estudiant per combatre-les i reivindica les dificultats d’aconseguir tirar endavant la carrera científica.

https://www.prbb.org/es/openday

Celià-Terrassa Lab

The Celià-Terrassa’s Lab started in January 2018 and focuses on understanding the complexity and dynamics of metastasis, in particular the molecular mechanisms regulating breast cancer stem cells (bCSCs) and their interplay with the metastatic niche. We are interested on studying the molecular mechanisms underlying Cancer Stem Cell (CSC) cellular plasticity leading tumor progression, chemorresistance and relapse, as a major challenge to efficiently target breast cancer metastasis.